Om meg

Fysioterapeut Carina Moe

Som fysioterapeut har jeg bred erfaring innen rehabilitering og har arbeidet mye med både akutte og langvarige plager. Jeg er opptatt av et helhetlig fokus og se hele mennesket i behandlingen. Jeg har en aktiv tilnærming for å fremme funksjonen hos pasienten og kombinerer ofte flere behandlingsmetoder. 


Tidligere erfaringer:
*Sjølund fysioterapi og akupunktur (vikariat med driftsavtale)
*Vigør rehabiliteringssykehus 
*Tromsøundersøkelsen 
*Unn Åsgård
*Karlsøy kommune 
*Bachelor i fysioterapi v/Uit